SERUM ŻEL 30ml

160,00  z VAT

SERUM ŻEL 30ml

Serum żel z naturalnym śluzem ślimaka i kwasem hialuronowym.
Działanie przeciwstarzeniowe.
Poprawa wyglądu i kondycji skóry.

SERUM ŻEL 30ml z śluzem ślimaka polskie kosmetyki naturalne

SERUM ŻEL 30ml

Opis

SERUM ŻEL 30ml

Ponad 98% filtratu naturalnego śluzu ślimaka.
Badania kliniczne.

Serum żel ze ślu­zem śli­ma­ka i kwasem hia­lu­ro­no­wym prze­zna­czo­ne jest do każ­de­go ro­dza­ju skóry. Dzię­ki od­po­wied­nie­mu ze­sta­wie­niu skład­ni­ków na­tu­ral­nych wy­stę­pu­ją­cych w ślu­zie (m.?in. alan­to­ina, kw. gli­ko­lo­wy, ko­la­gen, ela­sty­na) serum do­sko­na­le pie­lę­gnu­je oraz szyb­ko re­ge­ne­ru­je skórę po roż­ne­go ro­dza­ju po­draż­nie­niach, otar­ciach, świe­żych bli­znach po­opa­rze­nio­wych i za­ni­ko­wych (po­trą­dzi­ko­wych).

Ba­da­nia kli­nicz­ne po­twier­dzi­ły rów­nież, że żel He­al­thy Skin sku­tecz­nie ła­go­dzi ob­ja­wy łusz­czy­cy, ato­po­we­go za­pa­le­nia skóry, egzem czy prze­su­szeń skór­nych. Co­dzien­ne sto­so­wa­nie serum wy­gła­dza skórę, po­pra­wia jej ko­lo­ryt, ela­stycz­ność i na­wil­że­nie.

Duża intensywność działania preparatu pozwala na zastosowanie również w regeneracji m.in. po:
– różnego rodzaju poparzeniach
– trudno gojących się uszkodzeniach skóry np. po oparzeniu Barszczem Sosnowskiego
– zmianach skórnych
– bliznach po półpaścu
– bliznach zanikowych np. potrądzikowych
– zadrapaniach
– przesuszeniach
– oraz wielu innych problemach skórnych

Stosowanie:
Niewielką ilość serum nanieść na skórę i delikatnie wmasować. Stosować rano i wieczorem, a w razie potrzeby częściej.

Składniki/Ingredients: Ponad 98 % Snail Secretion Filtrate, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol.

 

SERUM ŻEL 30ml z śluzem ślimaka polskie kosmetyki naturalne

SERUM ŻEL 30ml

Polskie Kosmetyki Naturalne